Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 1748/QĐ-BGDĐT ngày 02/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 (gọi tắt là Cuộc thi); Kế hoạch số 553/KH-BGDĐT ngày 09/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. Trường THPT Kim Động đã triển khai kế hoạch cuộc thi:

* Đối tượng tham gia cuộc thi: Cán bộ quản lí, giáo viên trẻ dưới 35 tuổi và toàn thể học sinh trong trường.

* Hình thức thi: trắc nghiệm trực tuyến.

* Thời gian thi:

+ Thi thử: bắt đầu từ 09h00 ngày 31/8/2020 đến 22h00 ngày 13/9/2020.

+ Vòng loại: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 1/11/2020.

+ Vòng bán kết: Từ 9h00 ngày 09/11/2020 đến 22h00 ngày 15/11/2020.

* Các trang web để tham gia thi:

 + http://hocvalamtheobac.vn

 + http://www.moet.gov.vn

 + http://www.doanthanhnien.vn

 + http://www.gdtd.vn

* Click vào đường link dưới đây để biết thêm chi tiết:

https://luatvietnam.vn/giao-duc/ke-hoach-553-kh-bgddt-cuoc-thi-tuoi-tre-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-186342-d6.html