Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 102 ngày 17/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở; ngày 24/02/2020, Chi bộ Trường THPT Kim Động long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Lê Hồng Dơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Kim Động cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Huyện ủy.

          Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022.

       

          Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy khóa XXIV. Danh sách 5 đồng chí được Chi bộ tín nhiệm bầu vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

          1) Đồng chí Đinh Văn Hữu – Phó Hiệu trưởng

          2) Đồng chí Phạm Thị Nguyện – Phó Hiệu trưởng

          3) Đồng chí Ngô Hoàng Giang – Phó Hiệu trưởng

          4) Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Chủ tịch Công đoàn trường

          5) Đồng chí Đào Thị Bích Ngọc – Tổ trưởng Tổ KHXH

 

   

   

       Đại hội đã tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư tại đại hội. Với 100% số phiếu tán thành, đồng chí Đinh Văn Hữu đã được bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Thị Nguyện được bầu chức danh Phó Bí thư chi bộ.

     Đại hội Chi bộ Trường THPT Kim Động lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất đã thành công tốt đẹp.