Căn cứ theo cv số 681/SGDĐT-CTTT-GDCN V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn trường học, Trường THPT Kim Động thông báo: 

Toàn trường nghỉ học - dừng đến trường từ ngày 4/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Việc học tập sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến qua phần mềm Teams. Đề nghị các Thầy Cô và các em học sinh xem TKB và thông báo mới trên Website của nhà trường. Trân trọng!