Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho giáo viên và học sinh, trường THPT Kim Động thông báo:

1. Tiếp tục cho học sinh nghỉ học (dừng đến trường) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

2. Trong thời gian nghỉ học, nhà trường sẽ tổ chức dạy học trực tuyến các nội dung chương trình chính khóa (theo chỉ đạo của Sở giáo dục) bắt đầu từ thứ 2 ngày 22/2/2021

3. Nhà trường sẽ triển khai thời khóa biểu mới thông qua hội đồng Giáo viên chủ nhiệm (GVCN).