Xin được gửi đến các em thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh Đai học hệ chính quy năm 2020. 

⭐️Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường Đô thị - Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội chính thức nhận hồ sơ từ 01/06 đến 31/7/2020.

⭐️Thí sinh đặc biệt lưu ý hồ sơ nộp trước hoặc sau thời gian trên đều không hợp lệ. Hồ sơ nộp bưu điện được tính ngày trên dấu bưu điện.

http://tuyensinh.hau.edu.vn/?layName=chitiet&id=11

................................................................................................................................................................................................

✌️Quy chế tuyển sinh / Thông báo số 2 / Các phụ lục đăng ký xem tại: http://tuyensinh.hau.edu.vn/quyche

             * Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ THPT:  https://bit.ly/2ZsWNzl

             * Hướng dẫn khai phiếu đăng ký: https://bit.ly/3daVvNH

✌️Nếu có thắc mắc, vui lòng chia sẻ để nhà trường hướng dẫn các bạn.

             Trân trọng!